پایه میکروفن رو میزی فنری

پایه میکروفن رومیزی فنری

قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخش به همه جهات

نوع پوشش : رنگ پودر الکترو استاتیک

همراه با 6 ماه ضمانت رایگان

 

پایه میکروفن رومیزی

پایه میکروفن رومیزی فنری


 

پایه میکروفن رومیزی فنری

پایه میکروفن رومیزی فنری